Astrid Polman

Astrid Polman Just-hiding

Astrid Polman

 In mijn werk probeer ik uitdrukking te geven aan mijn continuë verwondering over de mens, het mens-zijn, het (innerlijk) lichaam met zijn wonderlijke vormen, emoties, de relatie van de mens met zichzelf, anderen en de natuur.
Terugkerende thema’s zijn vruchtbaarheid, groei (in de ruime zin van het woord) en cycli van het leven.
Ik ben geboeid door het subtiele spel tussen lichaam en geest (inhoud en vorm) en de verwevenheid tussen beide, waarin vaak kwetsbaarheid zichtbaar wordt.

 

 

Waardoor word je aangetrokken tot textiel/waarom werk je er graag mee?

 • Als kind was ik altijd graag met (brei/haak)/naald en draad en meer in de weer. Ik had een sterke behoefte iets “toe te voegen aan de wereld” en te verbinden. Gefascineerd was ik door de textiele vaardigheden van mijn oma. Zij ontwierp en maakte alle kleding voor haar dochters eigenhandig op haar trapnaaimachine en voor mijn poppen. De liefde voor “ambacht” heb ik meegekregen van mijn vader, die alles kon maken wat zijn ogen zagen. Veel later op de academie kwam textiel weer terug in mijn werk en nog weer later begon ik te borduren in mijn tekeningen en maakte ik kennis met vilten door een vriendin. Het borduren en vilten maken dat ik lang in een werk kan verblijven en tijd kan nemen om te zien wat/hoe het werk zich wil openbaren. Het meditatieve aspect van zowel het borduren als het vilten is belangrijk. In tegenstelling tot de haastige leefwereld kan ik in mijn werk volledig “zijn”.

Wanneer besefte je dat textiel ook een medium voor kunst kan zijn?

 • Op de kunstacademie heb ik wel beelden gemaakt van stof en de “huid” bewerkt. Na de academie ben ik een tijd zoekende geweest naar materiaal dat samenviel met mijn behoefte “traag” te werken. Op een gegeven moment begon ik spontaan in mijn tekeningen te borduren. Dit werd opgepakt door de buitenwereld, ik werd uitgenodigd voor tentoonstellingen en nam in 2011 deel aan de Textiel-biennale in Museum Rijswijk. Toen ik een middag met onze zoon ging vilten bij een vriendin liep ik nog niet meteen warm. Vilt was destijds een enorme hype..Later bij het bestuderen van allerlei oude schetsen ben ik voorzichtig wat gaan experimenteren. En nu is het voor mij een medium dat mij almaar uitdaagt om mogelijkheden te exploreren. Ondertussen kwam ik steeds meer in aanraking met kunstenaars die ook textiel in hun werk gebruikten. Zelf zet ik textiel nog altijd tussen haakjes: ik ben in de 1e plaats beeldend kunstenaar en werk met textiel. Ik heb het eens beschreven als: Ik maak kwetsbare werken en bescherm deze kwetsbaarheid tegelijkertijd weer door de warme uitstraling van het materiaal waarmee ik ze maak. Hoe mooi is het dat ik inmiddels vanuit mijn kunstenaar zijn mijn eigen-wijze van verwerken van wol mag doceren op de DFA (Dutch Felt Academy) en de DIY textile school.
Astrid Polman Ademoefening

Wat is je favoriete techniek?

 • Ik hou van tekenen. Vooral met grijs potlood aftasten van grijstonen. Het kunnen weergeven van de schakering van grijzen is de reden dat ik kies voor papier als drager  ook om later in te borduren.. Het tekenen/grijs kleuren vergt concentratie en heel erg naar binnen gaan. Ik maak zelden een uitgebreide schets (dan is de spanning er af) en begin met een vaag vooropgezet plan. Dan komt er een moment dat ik bepaal waar er geborduurd gaat worden. Dit gebeurt aanvankelijk vooral intuïtief. Het uitdagende proces wordt dan de 2 media tot een harmonieus geheel te brengen. Het uitsnijden van (gedeelten van) de tekening vormt vaak de laatste fase van het proces en dient om het werk los van de ondergrond zijn bestaan te laten beginnen.
 • Het belang van vilten van wol staat voor mij op gelijke voet met bovengenoemde techniek. Het materiaal geeft mij de gelegenheid om een werk in een langzaam proces op te bouwen. Vaak verzamel ik “ingrediënten” die dan uiteindelijk iets samen kunnen gaan doen. Letterlijk of als uitgangspunt dienen voor werk. Ik combineer de nat en droog vilttechniek vaak in één werk.
 • Het materiaal geeft mij alle vrijheid om tot in een laat stadium wijzigingen aan te brengen. Door het verzamelen van ingrediënten/onderdelen, komt het regelmatig voor dat ik werk aan een aantal werken tegelijkertijd.

Werk je ook weleens in een ander medium?

 • Soms voeg ik polymeerklei of kleine objecten toe aan mijn viltsculpturen en vervang ik bij het tekenen het potlood door inkt/aquarel.
Astrid Polman Little Eve, just escaped from paradise

Welke opleiding heb je gevolgd?

 • Ik heb op latere leeftijd (aanvankelijk opgeleid tot en gewerkt als logopedist) een vooropleiding voor kunstvakonderwijs gevolgd (2 jaar lang, 1 dag per week) en daarna heb ik (gestart in het 2e jaar) gestudeerd aan de kunstacademie in Enschede. Wat betreft het vilten ben ik autodidact.

Wie zijn je voorbeelden?

 • Er zijn veel kunstenaars en hun werken die ik interessant vind en die mij inspireren. Het is niet alleen de werkwijze die mij aanspreekt, maar ook hoe de kunstenaar zijn leven vormgeeft. (b.v. Louise Bourgeois). , maar ik kijk ook graag naar het werk van  de Franse kunstenares Cecile Perra. Haar speelse (ook deels textiele) beelden getuigen voor mij van een grote vrijheid.  Daarnaast, als het over textiel gaat, vind ik het werk van b.v. Ana Teresa Barboza interessant. Werk spreekt mij aan als  ik geraakt word, er een tijdje in rond kan dwalen en ik er mijn verhaal bij kan maken. Ik hoop ook dat mijn werk dat teweegbrengt.

Wat inspireert je / heb je een hoofdthema?

 • Het vertrekpunt in mijn werk is altijd de mens en zijn relatie met zichzelf/anderen en de natuur. De mens als onderdeel van de natuur. De natuur spiegelt ons “het leven”: soms ongenadig, wreed, soms prachtig, lieflijk, troostend, maar altijd in schoonheid. Vormen/processen uit de natuur en het menselijk lichaam vormen vaak een inspiratiebron. Ik zoek naar een synthese tussen beiden. Vaak put ik uit eigen ervaringen, soms roept een beeld/houding/vorm associaties op, word ik er door geraakt en ontstaat er een beeld in mijn hoofd dat uiteindelijk al werkende een eigen leven krijgt. Mijn werk krijgt vaak een psychologische lading, het aangename met het onaangename verenigd. Het is aan de kijker wat hij ziet.

 Hoe heeft je werk zich ontwikkeld?

 • Mijn werk ontwikkelt zich traag. Ik hou van detail en kleine nuances. Die ontstaan soms spontaan in mijn werk, soms tijdens onderzoek. Aanvankelijk borduurde ik accenten/lijnen..nu worden grotere vlakken gevuld met garen en onderzoek ik steeds meer waar de toevoeging van  draad de potloodlijnen overneemt en een meerwaarde krijgt.. Uiteindelijk ben ik ook gaan snijden in het werk en recent is er een werk ontstaan dat door snijden en vouwen  een 3d sculptuurtje is geworden. Ik verwacht dat dit nog een vervolg gaat krijgen.
 • Al vrij snel heb ik de keus gemaakt om met weinig kleur te werken en me te beperken tot rood (roze), wit, grijs en zwart met af en toe een bescheiden uitstapje naar b.v. groen/blauw. De kleuren wit, rood en zwart staan in de middeleeuwse alchemie voor transformatiefasen en door de alchemisten werd er vooral een psychologische inhoud aan toegekend. De kleuren hebben een dualiteit in zich. Zo is b.v. rood de kleur van leven, passie, maar ook woede, pijn. Ik hou ook van deze beperking omdat het mij gefocust houd op de vorm en inhoud van het werk.
Astrid Polman Soulmates

Werk je weleens met andere kunstenaars?

 • Nee, nog niet..maar wat niet is kan nog komen.

Welke tijdschriften/favoriete boeken of websites over textielkunst

 • Tijdschriften die ik lees, wisselen nog wel eens. Op dit moment:Textiel Plus en Verder kijk ik  regelmatig op Pinterest, lees op Textile artist.org en ontmoet op facebook collega kunstenaars, wiens werk ik interessant vind om te volgen.
 • Ik heb inmiddels een flinke verzameling kunstboeken vanuit allerlei disciplines die zich de laatste tijd wel steeds meer toespitsen op teken- en textiele kunst. Zo voel ik me rijk met het boek met alle textiele werken van Louise bourgeois maar ook met boeken over tekenkunst (All about Drawing) en inspirerende (liefst oude/antieke) botanische/anatomische boeken.
Astrid Polman Klein-tederheid-zaaiend-landschap

Heb je een website?

Waar kunnen we je werk (binnenkort) zien?

 • op dit moment is mijn werk (tot januari 2018)te zien in het Musée de Jean Lurcat in Angers (Frankrijk) in de tentoonstelling: Libre comme l’art /mini-textiles.

 • Er is doorlopend werk te zien/ leen/koop in de kunstuitleen van het Stadsmuseum in Doetinchem

 • 25/26/27 mei 2018 neem ik weer deel aan de Huntenkunst in de Dru Fabriek in Ulft, een kunstbeurs voor professionele kunstenaars

 • daarnaast is mijn werk te zien in diverse catalogi en boeken, waaronder

  • vilten is voor mij, textielleeft, worldwide coulours of felt (allen van Ellen Bakker)

  • Textiles van Marie Schoeser : uitgeverij Thames/Hudson