Riny Smits

Riny Smits

“Eigenlijk ben ik helemaal geen quilter”, zegt Riny Smits en ze meent het. Textiel is in al haar vormen naast papier wél het materiaal waardoor ze gefascineerd is. Pas als ze de foto’s naar me opstuurt, merkt ze op dat veel van haar werk blauw is en dat ook de titels daar vaak naar verwijzen.

Lees meer….